1 Plac intgracji i rekreacji

Koszt: 91 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem realizacji zadania jest stworzenie miejsca integracji i rekreacji grupie dzieci, młodzieży i dorosłych (mini siłownia, plac zabaw oraz boisko). Dotyczy problemu izolacji, poprzez odległość jaka dzieli mieszkańców ul. Jelnickiej, Chabrowej i Radzyńskiej od placów zabaw boisk sportowych oraz innych miejsc rekreacji. Lokalizacja zadania: ul. Jelnicka 4 w Międzyrzecu Podlaskim.

2 KLUB PLANSZÓWEK - (wychowanie przez granie)

Koszt: 8 300 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

KLUB PLANSZÓWEK miałby stanowić wspaniałe uzupełnienie aktywności, które są już podejmowane w mieście. W ramach projektu zakupione zostaną gry dla różnych kategorii wiekowych w tym również gry rodzinne. Zadanie obejmuje m.in. zakup 50 gier planszowych i sprawnościowych.

3 Budowa oświetlenia w pasie drogowym ulicy Okólnej w Międzyrzecu Podlaskim

Koszt: 31 088,89 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem realizacji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców mieszkających przy ul. Okólnej oraz wszystkich mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego korzystających z ww. ulicy, a w szczególności dzieci, których droga do szkoły prowadzi przez tą ulicę. Zadanie obejmuje m.in. wykonie dokumentacji budowy oświetlenia oraz budowę 6 słupów oświetleniowych.

4 Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Międzyrzeca Podlaskiego poprzez ustawienie stacji roweru miejskiego na Placu Jana Pawła II

Koszt: 100 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem ustawienia stacji roweru miejskiego jest rozpoczęcie budowy większego systemu Międzyrzeckiego Roweru Miejskiego, który przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Międzyrzeca Podlaskiego. Stacja roweru miejskiego wyposażona będzie w 8 rowerów, których wypożyczenie będzie odbywało się poprzez aplikację, która będzie dostępna na smartfony.

×