Budżet Obywatelski Miasta
Międzyrzec Podlaski 2022

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 100 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta Międzyrzec Podlaski.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować
w Budżecie Obywatelskim?

Weź udział w głosowaniu na najlepsze zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski i miej realny wpływ na rozwój miasta. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 100 tys. złotych!

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania informacyjna

Do 01.06.2021

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 01.06.2021
do 30.06.2021

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Do 31.08.2021

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 31.08.2021

Głosowanie

Od 01.09.2021
do 14.09.2021

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 30.11.2021

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski