Budżet Obywatelski Miasta
Międzyrzec Podlaski 2023

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 110 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta Międzyrzec Podlaski.

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojego miasta?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć miasto marzeń.

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania informacyjna

Do 31.05.2022

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 01.06.2022
do 30.06.2022

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Do 31.08.2022

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 03.08.2022

Głosowanie

Odwołane

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 20.11.2022

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski