Wybrany do realizacji

1 Mobilne miasteczko ruchu drogowego

Koszt: 30 305 zł

Celem mobilnego miasteczka ruchu drogowego jest zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z przepisami i zasadami poruszania się rowerem po drogach publicznych. ... więcej »

Celem mobilnego miasteczka ruchu drogowego jest zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z przepisami i zasadami poruszania się rowerem po drogach publicznych. Instruktarze zasad poruszania się po drogach publicznych będą prowadzone systematycznie i zakończą się egzaminem na kartę rowerową.

Wybrany do głosowania

2 Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną

Koszt: 22 000 zł

Celem realizacji zadania jest stworzenie miejsca zabaw i aktywności sportowej dla młodzieży i dorosłych przy ul. M. Kalenika.

Wybrany do głosowania

3 Budowa chodnika w ul. Józefa Piłsudskiego

Koszt: 100 000 zł

Celem zadania jest budowa chodnika w ul. Józefa Piłsudskiego aby zmniejszyć zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z tego ciągu komunikacyjnego, przede wszy... więcej »

Celem zadania jest budowa chodnika w ul. Józefa Piłsudskiego aby zmniejszyć zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z tego ciągu komunikacyjnego, przede wszystkim dzieci uczęszczających do szkół położonych w centrum miasta.

Wybrany do realizacji

4 Modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjno-sportowej na osiedlu wielorodzinnym przy ul. Zarówie

Koszt: 100 000 zł

Celem realizacji zadania jej poprawa istniejącej infrastruktury rekreacyjno-sportowej na osiedlu wielorodzinnym przy ul. Zarówie.

Wybrany do głosowania

5 Budowa ul. Żytniej w Międzyrzecu Podlaskim – Projekt budowlany

Koszt: 30 000 zł

Celem zadania jest wykonanie projektu budowlanego „Budowa ul. Żytniej”.

Poprzedni projekt
Następny projekt