Wybrany do realizacji

1 Gotowanie pod chmurką – plenerowe warsztaty kulinarne dla dorosłych i dzieci

Rodzaj: społeczny

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Weekendowe warsztaty kulinarne dla dorosłych i dzieci.

Wybrany do realizacji

2 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy promenadzie Zamczysko w Międzyrzecu Podlaskim

Rodzaj: inwestycyjny / remontowy

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Przebudowa stawów i terenów okalających w charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Budowa nowych ścieżek pieszych, oświetlenia oraz nowe nasadzenia roślin.

Poprzedni projekt
Następny projekt