Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wyniki Edycji 2023

Środa, 15 marca 2023

Na podstawie § 6 ust. 16  Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 2263, z 2020 r. poz. 2259, z 2021 r. poz. 2034) po przeprowadzonej weryfikacji Zgłoszeń zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2023 r. w edycji Budżetu Obywatelskiego 2023 głosowanie nie odbyło się.
Czytaj więcej »