zadanie nr 2

2. KLUB PLANSZÓWEK - (wychowanie przez granie)


KLUB PLANSZÓWEK - (wychowanie przez granie)- WYKONANIE

Lokalizacja

Miejska Biblioteka Publiczna w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży
ul. Warszawska 37 21-560 Międzyrzec Podlaski

Krótki opis zadania

KLUB PLANSZÓWEK miałby stanowić wspaniałe uzupełnienie aktywności, które są już podejmowane w mieście. W ramach projektu zakupione zostaną gry dla różnych kategorii wiekowych
w tym również gry rodzinne.  Zadanie obejmuje m.in. zakup 50 gier planszowych i sprawnościowych.

Opis zadania

Celem projektu jest aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez propozycje alternatywnych metod spędzenia wolnego czasu, w tym przypadku przez zafascynowanie ich grami odbiegającymi od nowoczesnych technologii – grami planszowymi. Zaktywizowanie nie tylko pojedynczych osób ale zaproszenie do udziału w takiej formie spędzenia wolnego czasu całych rodzin. W świecie przesiąkniętym nowościami warto pokazać, ze dzisiejsze planszówki mogą zapewnić równie dobrą, a może nawet większą zabawę aniżeli gry komputerowe. Przewagę stanowi tutaj możliwość wyjścia poza swój prywatny świat, spotkanie rówieśników podobnie, a może całkiem inaczej myślących, konieczność uczenia się sztuki dialogu, współpracy. chcąc działać na rzecz wychowania dzieci i młodzieży w naszym mieście, warto zadbać o to, by nie wzrastała fala alienacji wśród młodych osób. KLUB PLANSZÓWEK miałby stanowić wspaniałe uzupełnienie aktywności, które są już podejmowane w mieście. Na rynku jest wiele ciekawych gier umożliwiających rodzinne i przyjacielskie spędzenie czasu. Niestety ceny nie pozwalają przeciętnej rodzinie na zakup zbyt wielu tytułów.  Powstanie KLUBU PLANSZÓWEK rozwiązuje kilka problemów: pozwala mieszkańcom na zaoszczędzenie wydatków, daje bogatą, a jednocześnie bezpłatną ofertę gier planszowych do wypożyczania, pokazuje alternatywny sposób spędzania wolnego czasu, tworzy przyjazne miejsce spotkań. regularne spotkania byłyby wspaniałą okazją do możliwości poznawania się, rozmów, zawiązywania przyjaźni, uczenia się innych sposobów spędzania wolnego czasu, aniżeli przed telewizorem i komputerem. Spotkania takie uczyłyby również umiejętności, które dla każdego dorosłego człowieka wydają się niezbędne w dorosłym życiu. Poprzez tak prostą formę spędzania czasu można wypracować w młodym człowieku takie umiejętności jak: umiejętność przewidywania, współzawodnictwa, umiejętność wygrywania i przegrywania, logicznego myślenia, ponoszenia odpowiedzialności za swoje wybory. Gry planszowe mogą również wpływać na poziom wyobraźni młodych osób, jak również na umiejętność rozwiązywania problemów w codziennym życiu, wychodząc poza schemat raz poznanego sposobu rozwiązania. Niezwykle ważne umiejętności to te, które pochodzą z grupy relacji interpersonalnych - umiejętność wyrażania własnych myśli, ustalania zasad z innymi osobami, wchodzenia w kontakt z osobami, których się nie znało, lub które mają inne poglądy na pewne sprawy, umiejętność rozwiązywania nieporozumień i konfliktów, jak również wyciągania wniosków i uczenia się ba błędach swoich i współgraczy. (...) Biblioteka to doskonałe, już istniejące miejsce dostępne dla wszystkich, otwarte przez cały rok, również w soboty. Projekt nie będzie wymagał oddzielnego pomieszczenia, dodatkowej kadry. Wystarczy niewielkie przearanżowanie przestrzeni (wymiana biurka, pulpitów pod komputery, regał  na gry). W Bibliotece jest już w ofercie kilka gier dla najmłodszych, które okazały się strzałem w dziesiątkę. Coraz więcej rodziców decyduje się na taką formę wypoczynku z dziećmi. Kilkakrotnie w miejscu tym były zorganizowane "Dni gier bez prądu" (ferie i wakacje), które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Projekt zdecydowanie odpowiada na zapotrzebowanie społeczne, wykorzystuje istniejącą instytucję publiczną i wzbogaca jej ofertę skierowaną do wszystkich mieszkańców. Jedynym warunkiem będzie posiadanie karty bibliotecznej, którą jak wiadomo może wyrobić sobie każdy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Meble (biurko bibliotekarza, pulpity pod komputery, regał na gry)2 500 zł
2Gry planszowe i sprawnościowe (ok. 50 szt.)5 000 zł
3Honorarium grafika za przygotowanie projektu logo Klubu, plakatu i ulotek500 zł
4Koszty druku ulotek i plakatów (zakup tuszy, papieru)300 zł
Łącznie: 8 300 zł

Załączniki