zadanie nr 6

6. Plac zabaw dla dzieci w Zespole Pałacowo-Parkowym Potockich w Międzyrzecu Podlaskim


Lokalizacja

Zespół Pałacowo-Parkowy Potockich w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Lubelskiej

Krótki opis zadania

Celem zadania jest udostępnienie mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej, poprawa ich jakości  życia, zwiększenie ogólnej integracji mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania poprzez budowę placu zabaw dla dzieci z zamontowaniem na nim bezpiecznych i atrakcyjnych zabawek i urządzeń. Obecnie Zespół Pałacowo-Parkowy Potockich pozostaje bez miejsca do beztroskich zabaw dzieci.  

Opis zadania

Na terenie miasta Międzyrzec Podlaski nie ma obecnie jednego, dużego, ogólnodostępnego i bogatego w wyposażenie tzw. miejskiego placu zabaw dla dzieci. Są natomiast place zabaw, m.in. na terenach przedszkoli oraz osiedli mieszkaniowych, wielkością i wyposażeniem adekwatne do występujących potrzeb. Jesienią 2018 r. został oddany do użytku po rewitalizacji Zespół Pałacowo-Parkowy Potockich w Międzyrzecu Podlaskim wraz z nowo wybudowaną Otwartą Strefą Aktywności. Przy tej okazji rodzice małych dzieci podkreślali potrzebę stworzenia miejskiego placu zabaw, wskazując jego lokalizację na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego, ponieważ ten rejon miasta pozostaje bez miejsca do beztroskich zabaw dzieci. Proponowany plac zabaw został świetnie wkomponowany w parkowy krajobraz. Wszędzie dookoła rośnie wiele drzew, które zapewniają dużo cienia. Ma to bardzo duże znaczenie zwłaszcza w upalne dni. Dzięki temu dzieci będą mogły bawić się tu bez obawy zbyt ostre słońce. Urządzenia i zabawki będą różnorodne, dostosowane do wieku rozwojowego dziecka oraz bezpieczne, w tym zawiera się jego podłoże. Ważną cechą proponowanego placu zabaw dla dzieci będzie jego nowoczesność połączona z atrakcyjnością. Świadczyć o tym będzie m.in. zjazd linowy, trampolina jak również zestawy urządzeń. Ławki przygotowane dla rodziców również będą znajdować się w zacienionych miejscach , co niewątpliwie będzie wpływać na długie pobyty dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami. Zadbamy o czystość tego terenu, które zostanie wyposażony w kosze na śmieci.          

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1urządzenia i zabawki dla dzieci62 300 zł
2ogrodzenie i nawierzchnia 31 700 zł
3kosze i ławki6 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Załączniki