zadanie nr 2

2. Budowa chodnika na ulicy Janusza Kusocińskiego


Lokalizacja

Ulica Janusza Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Krótki opis zadania

Celem zadania jest budowa chodnika wzdłuż ulicy Janusza Kusocińskiego.

Opis zadania

Zadanie obejmować będzie budowę chodnika przy ulicy Janusza Kusocińskiego, będącym ważnym ciągiem komunikacyjnym miasta pomiędzy ul. Radzyńską i Partyzantów. Ulica znajduje się w sąsiedztwie bloków wielorodzinnych i domów jednorodzinnych oraz przedszkola, wobec tego mieszkańcy muszą czuć się bezpiecznie. Obecnie droga w takim stanie nie zapewnia należytego bezpieczeństwa młodzieży i dorosłym, którzy codziennie z niej korzystają. Budowa chodnika udogodni mieszkańcom przemieszczanie się, a co najważniejsze poprawi bezpieczeństwo.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa chodnika 90 000 zł